Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe 

Przedszkole proponuje bogatą ofertę bezpłatnych zajęć dodatkowych, które dostosowane są do możliwości, zainteresowań i potrzeb dzieci oraz oczekiwań rodziców:

 

Zabawy manipulacyjno konstrukcyjne "Jestem małym konstruktorem". 

Zabawy muzyczno – ruchowe "Wesołe spotkanie z muzyką" .

Język angielski (wtorek i czwartek) 

Zabawy muzyczno – taneczne "Do przedszkola wpadły nutki". 

Zabawy badawcze "Czym zadziwić przedszkolaka".

Rozwijamy aktywność twórczą dzieci.

Zajęcia muzyczne i badawcze odbywają się w czwartki naprzemiannie.

Zajęcia logopedyczne 

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez nauczycielki zatrudnione w Przedszkolu, które posiadają odpowiednie kwalifikacje, bogate doświadczenie, oraz co najważniejsze, umiejętność pracy z dziećmi. Dzięki temu dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach, rozwijając tym samym swoje zdolności i umiejętności.