Rada Rodziców

* Regulamin Rady Rodziców (pobierz)

 

 

                              

Rada Rodziców

Przy Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Sułkowicach

rok szkolny 2017/2018

 

Przewodnicząca:              Pani Kurek Agnieszka

Z-ca przewodniczącej:    Pan Bednarczyk Tomasz 

Skarbnik:                          Pani Stręk Sylwia

Sekretarz:                         Pani Sitarz Katarzyna

 

RADY ODDZIAŁOWE

        Oddział I :            Pani Garbień Katarzyna

                                     Pani Sianożeńska-Sala Anna

                                     Pani Turek Anna

                                   

       Oddział II:             Pani Biela Monika

                                     Pan Bednarczyk Tomasz

                                     Pani Kulma Izabela

      

        Oddział III:           Pani Kuźniar Barbara

                                     Pani Obajtek Ewelina

                                     Pan  Stręk Sylwia

 

       Oddział IV:           Pani Kurek Agnieszka

                                     Pani Przała Agnieszka

                                     Pani Światłoń Urszula

 

       Oddział  V:           Pani Grzybek Seweryna

                                     Pani Sitarz Katarzyna

                                     Pani Ziembla Anna

     

       Oddział VI:           Pani Boczkaja Agnieszka

                                     Pani Profic Magdalena

                                     Pani Włoch Elżbieta