Rada Rodziców

Regulamin Rady Rodziców (pobierz)

 

Rada Rodziców

Przy Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Sułkowicach

rok szkolny 2020/2021

 

Przewodnicząca:              Pani Przała Agnieszka 

                             Z-ca przewodniczącej:     Pani  Kuźniar Barbara                                

 Skarbnik:                          Pani Wisła Sala Krystyna

   Sekretarz:                        Pani Janeczek Agnieszka 

Członek Komisji Rewizyjnej: Pani Stręk Aleksandra

Członek Komisji Rewizyjnej: Pani Malina Agnieszka

Członek:                              Pani Mydlarz Wioletta

 

RADY ODDZIAŁOWE

            Oddział I :          Pani Boczkaja Agnieszka

                                  Pani Mydlarz Wioletta

                                 Pani Garbień Paulina

                                   

 Oddział II:            Pani Gielas Jolanta 

                               Pani Kuchta Monika 

                                  Pani Stręk Aleksandra

      

Oddział III:           Pani  Bizub Bożena

                                     Pani Wisła-Sala Krystyna

                                 Pani  Mielniczuk Iwona

 

   Oddział IV:           Pani Kuźniar Barbara

                                   Pani SkorykMałgorzata

                            Pani Skorut Kinga 

 

       Oddział  V:           Pani Golonka Elżbieta

                                         Pani Janeczek Agnieszka

                                Pani Sroka Renata  

     

       Oddział VI:           Pani Malina Agnieszka 

                                   Pani Bochenek Paulina

                         Pan  Biela Adam 

 

                                               Oddziała VII:           Pani Gumularz Agata

                                                                   Pani Przała Agnieszka

                                                                   Pani Żurowska Sylwia