Rada Rodziców

* Regulamin Rady Rodziców (pobierz)

 

 

                              

Rada Rodziców

Przy Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Sułkowicach

rok szkolny 2018/2019

 

Przewodnicząca:              Pani Agnieszka Przała

Z-ca przewodniczącej:     Pani Anna Sianożeńska-Sala

Skarbnik:                          Pani Anita Sołtys

Sekretarz:                         Pani Agnieszka Janeczek

 

RADY ODDZIAŁOWE

        Oddział I :            Pani Kania Ewelina

                                     Pani Liszka Anna

                                     Pani Sołtys Anita

                                   

       Oddział II:             Pani Janeczek Anieszka

                                     Pan Skorut Kinga

                                     Pani Śmiłek Anna

      

        Oddział III:           Pani Sianożeńska-Sala Anna

                                     Pani Włoch Elżbieta

                                     Pan  Żmuda Faustyna

 

       Oddział IV:           Pani Golonka Elżbieta

                                     Pani Sroka Renata

                                     Pan Bednarczyk Tomasz

 

       Oddział  V:           Pani Oliwa Maria

                                     Pani Przała Agnieszka

                                     Pani Ziembla Anna

     

       Oddział VI:           Pani Kuźniar Barbara

                                     Pani Obajtek Ewelina

                                     Pani Stręk Sylwia