Programy

 

W bieżącym roku szkolnym 2020/21 praca wychowawczo-dydaktyczna z dziećmi prowadzona będzie w oparciu o nowy  program  „Nasze przedszkole” Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba Żabińska wyd. MAC.

 

Program prezentuje ogólny cel edukacji przedszkolnej, którym jest, wspomaganie rozwoju dziecka poprzez świadome podejmowanie zorganizowanych działań edukacyjnych, przyczyniających się do aktywnego nabywania przez nie doświadczeń.

Treści programowe zostały ujęte w sposób uporządkowany, przejrzysty dla nauczyciela, dający swobodę, co do sposobu ich realizacji z uwzględnieniem potrzeb i możliwości zespołu dziecięcego, jak każdego wychowanka nakierowane na aktywność dziecka, rozwijanie jego zainteresowań, maksymalny rozwój. Starannie dobrane treści programowe będą sprzyjały wszechstronnej aktywności dziecięcej, otwartości, gotowości do zdobywania nowych kompetencji, rozwijaniu zainteresowań talentów. Program uwzględnia treści z zakresu przygotowania do nauki języka obcego. Program daje możliwości realizacji materiału programowego na przestrzeni całego okresu edukacji oraz  korelacji z innymi nauczycielskimi programami autorskimi.

Planując pracę z dziećmi bierzemy pod uwagę to, że każde dziecko jest inne. Dlatego wśród programów wybieramy te, które mają na celu indywidualne podejście nauczyciela do dziecka.

************************************

Już kilka lat Główny Inspektorat Sanitarny inicjuje  realizację programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej Czyste Powietrze Wokół Nasw całym kraju. Po raz kolejny program jest realizowany w naszej placówce, biorą w nim udział dzieci 5 i 6 letnie. Program obejmuje również rodziców dzieci oraz pracowników przedszkola. Ma on na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.

* * * * *