Podziękowania

   


 

 

DYREKCJA I GRONO PEDAGOGICZNE NASZEGO PRZEDSZKOLA BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJĄ CZŁONKOM RADY RODZICÓW ORAZ WSZYSTKIM RODZICOM ZA CAŁOROCZNĄ WSPÓŁPRACĘ, OKAZANĄ ŻYCZLIWOŚĆ, ZROZUMIENIE NASZYCH EDUKACYJNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ I ZA POMOC W ICH REALIZACJI. 

ŻYCZYMY WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI I SUKCESÓW W DALSZEJ EDUKACJI WASZYCH POCIECH.