Personel

Kadrę przedszkola stanowi zespół doświadczonych w pracy z dziećmi, kreatywnych i doskonale wykwalifikowanych nauczycieli.

Nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi, w tym również z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Wysoko wyspecjalizowana kadra, wciąż doskonaląca swoje umiejętności poprzez uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, zapewnia wysoki poziom naszego przedszkola.

 

 Dyrektor -  mgr Krystyna Starzec -  nauczyciel dyplomowany

 Wicedyrektor - mgr Alicja Temple -  nauczyciel dyplomowny

 

Personel pedagogiczny:

mgr  Anna Biela – nauczyciel dyplomowany

mgr Karolina Bochenek - nauczyciel kontraktowy

mgr Renata Krakowiak  – nauczyciel dyplomowany

mgr Katarzyna Kuchta - nauczyciel kontraktowy

mgr Jolanta Łabuz - nauczyciel mianowany

mgr Agnieszka Profic - nauczyciel mianowany
mgr Jolanta Profic  – nauczyciel dyplomowany

mgr Urszula Puć - nauczyciel mianowany

mgr Teresa Szwajdych - nauczyciel mianowany

mgr Bernadetta Świder Kozik – nauczyciel dyplomowany

mgr Aldona Gabryś - nauczyciel mianowany

 

 

W pracy wychowawczo – dydaktycznej nauczycieli wspomagają Panie:

Agnieszka Bochenek

Stanisława Chodnik

Agnieszka Flaga 

Jolanta Jakubiec

Iwona Kowenicka

Krystyna Moskal

Anna Trąbka

 

Smaczne posiłki przygotowują Panie:

Teresa Bargieł 

Elżbieta Cudak

Urszula Światłoń

 

Pracę intendentki wykonuje Pani  Agata Moskal 

O nasze Przedszkole dbają także:

Krystyna Kaczor

Witold Światłoń

 

W naszym gronie pedagogicznym pracują nauczyciele po studiach na kierunkach:

  • - wychowanie przedszkolne

  • - edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

  • - oligofrenopedagogika

  • - pedagogika specjalna

  • - logopedia

Nieocenioną pomoc w pracy  wychowawczo-dydaktycznej oraz opiekuńczej zapewnia w każdym oddziale personel obsługowy.

Panie kucharki, z wieloletnim doświadczeniem w pracy w przedszkolu, przygotowują smaczne, zdrowe i urozmaicone posiłki dla naszych dzieci.

 

Wszyscy działamy z pasją i całkowicie poświęcamy się temu, co robimy. Każdy z nas dba o harmonijny rozwój dzieci, stymulację wszystkich sfer ich osobowości.

 

Wszyscy wspólnie starają się, aby w przedszkolu panował rodzinny klimat, a każde dziecko czuło się u nas bezpieczne i kochane.