Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej 

Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Sułkowicach

 

Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sułkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:
przedszkole1.sulkowice.pl
 
Dane teleadresowe Przedszkola:
Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sułkowicach
ul. Kwiatowa 16, 32-440 Sułkowice
tel. 12 273 21 99
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Data publikacji strony internetowej: 11.06.2014 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 06.05.2020 r.

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

    • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości. 

    • opublikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego.

    • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych oraz nie posiadają opisu tekstowego.

Wyłączenia

   • Przedszkole nie posiada wersji elektronicznych dokumentów, a ich obszerność uniemożliwia przetworzenie          do wersji dostępnej cyfrowo lub dostosowanie do dostępności wymaga modyfikacji, do których podmiot nie         jest  uprawniony,

   • dokumenty zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących                  zadań Przedszkola

  • dokumenty zostały wytworzone przez inne podmioty

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 

Deklarację sporządzono dnia: 

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W Przedszkolu w zakresie dostępności cyfrowej jest Krystyna Starzec 

Każdy ma prawo:

• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie apewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

• Budynek Przedszkola jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności z poruszaniem się. Wejście do Przedszkola z parkingu górnego jest dostosowany dla osób mających trudności z poruszaniem się, gdyż jest na jednym poziomie z pomieszczeniami administracyjno-biurowymi.

• W budynku znajduje się winda oraz dwie platformy ułatwiające przemieszczanie się między poziomami poszczególnych części budynku.

• W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

• Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

• Na górnym parkingu są dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych tuż przed wejściem do Przedszkola.

• W budynku znajduje się jedna toaleta ogólnodostępna dostosowana dla osób niepełnosprawnych oraz w przy każdej sali dydaktycznej dla dzieci danego oddziału.