Rozkład dnia


RAMOWY ROZKŁAD DNIA 

Realizacja podstawy programowej w godz. od 8.00- 13.00

7:00 – 8:30

 Zabawy dowolne:  indywidualne, zespołowe wg zainteresowań dzieci. Zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne oraz integrujące grupę.Obserwacja dzieci, diagnozowanie ich zachowań i umiejętności. Wspomaganie i korygowanie rozwoju – praca z dziećmi z deficytami rozwojowymi oraz praca z dzieckiem zdolnym.

8:30 - 8:35

Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe

8:35 – 9:00

Czynności higieniczno – porządkowe, samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.

9:00 – 9:20

Śniadanie

9:20 – 10:20

 Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne  prowadzone w sali lub na świeżym powietrzu z zastosowaniem różnych form i metod – stwarzanie dzieciom możliwości wyboru zadań.

Język angielski

10:20 – 11:40

Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze, spacery i wycieczki. Zabawy dowolne wg zainteresowań.

(w przypadku niesprzyjającej pogody - gry i zabawy ruchowe w salach)

11:40 – 12:00

Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.

12:00 – 12:30

Obiad

12:30 – 13:40

Poobiedni relaks, zabawy wyciszające, relaksacyjne, słuchanie muzyki, bajkoterapia, dzieci najmłodsze leżakowanie.
Organizowanie sytuacji sprzyjających dziecięcą aktywność w sali lub  w ogrodzie oraz rozwijających indywidualne zdolności  i zainteresowania dzieci:
- gry i zabawy ruchowe, dydaktyczne, zabawy integracyjne,
- zabawy dowolne: tematyczne, konstrukcyjne, badawcze,
- praca stymulacyjno - kompensacyjna w małych zespołach i indywidualna /praca z dzieckiem zdolnym/,
- zajęcia dodatkowe, w tym religia.
Dowolna działalność dzieci: swobodne zabawy w sali lub w ogrodzie.
Spacery, gry i zabawy ruchowe w ogrodzie.

14:00 - 14:10

Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.

14:10 – 14:20

Podwieczorek

14:20 – 16:00

 Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, kontakty okolicznościowe, zajęcia dodatkowe.
Słuchanie literatury dziecięcej, udział w zabawach indywidualnych i zespołowych korygujących rozwój

w poszczególnych sferach.
Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci: w sali przedszkolnej lub   w ogrodzie przedszkolnym.

Rozchodzenie się dzieci do domu.

Czynności z zakresu samoobsługi, kultury, zachowania się w różnych sytuacjach – realizowane są w ciągu całego dnia.