Opłaty

KOSZT POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU ŻYWIENIE

 

     3 POSIŁKI: śniadanie, obiad, podwieczorek - 5 zł

     2 POSIŁKI: śniadanie, obiad - 3,90 zł

     śniadanie        – 1,30 zł

     obiad               – 2,60 zł

     podwieczorek – 1,10 zł

 INFORMACJA!

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 1 w Sułkowicach informuje:

  1. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w zakresie podstawy programowej w wymiarze  5 godzin dziennie tj. od 8.00 do 13.00.

  2. Rodzice dzieci 6-letnich realizujących w przedszkolu obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego płacą wyłącznie za wyżywienie dziecka.

  3. Rodzice ponoszą odpłatność za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie wykraczającym poza podstawę programową za dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat (3, 4, 5 - latki) - za każdą rozpoczętą godzinę - 1 zł.

  4. Opłata za pobyt w Przedszkolu dziecka wychowującego się w Rodzinie wielodzietnej, ulega obniżeniu o 50 % na wniosek Rodzica i przysługuje od pierwszego dnia kolejnego miesiąca następującego po złożeniu wniosku u Dyrektora Przedszkola (obniżka ta nie obejmuje opłat za korzystanie z posiłków, które ustala się wg odrębnych przepisów. Wniosek można pobrać u Intendentki lub ze strony internetowej - WNIOSEK (do pobrania)

  5. W przypadku nieobecności dziecka w Przedszkolu odlicza się należność za:                                                    a) za każdą godzinę zajęć realizowanych w wymiarze przekraczającym czas 5 godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.                                                                                                                          b)  żywienie, gdy nieobecności dziecka zostanie zgłoszona z jednodniowym wyprzedzeniem u intendentki lub nauczycielki przedszkola, w wysokości obliczanej wg zasady (stawka żywieniowa mnożona przez liczbę dni nieobecności dziecka w przedszkolu),

  6. Zwrot następuje poprzez obniżenie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu w kolejnym miesiącu.

  7. Rodzice dziecka zobowiązują się do comiesięcznej  odpłatności za korzystanie z przedszkola. Opłaty dokonujemy  do 10-tego każdego miesiąca.