Opłaty

KOSZT POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU ŻYWIENIE:

3 POSIŁKI: śniadanie, obiad, podwieczorek - 4 zł

 2 POSIŁKI: śniadanie, obiad - 3,20

 

śniadanie – 1,10 zł

  obiad – 2,10 zł

podwieczorek – 0,80 zł

 INFORMACJA!

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 1 w Sułkowicach informuje:

  1. Dziecko może korzystać z przedszkola w zakresie podstawy programowej tj. 5 godzin dziennie od 8.00 do 13.00  - bezpłatnie. 

  2. Za zajęcia świadczone przez przedszkole w czasie wykraczającym poza czas określony ustala się następującą opłatę - za każdą godzinę zajęć 1 zł.

  3. Opłaty te nie podlegają zwrotowi za okres nieobecności dziecka w przedszkolu z wyjątkiem pobytu w szpitalu i sanatorium.

  4. Rodzice dzieci 6-letnich realizujących w przedszkolu obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego płacą wyłącznie za wyżywienie dziecka.
  5. Opłata za żywienie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka, zgłoszonej z jednodniowym wyprzedzeniem w kancelarii przedszkola lub u nauczycielki, w wysokości obliczanej wg zasady: stawka żywieniowa mnożona przez liczbę dni nieobecności dziecka w przedszkolu.

  6. Zwrot następuje poprzez obniżenie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu w kolejnym miesiącu.

  7. Rodzice dziecka zobowiązują się do comiesięcznej  odpłatności za korzystanie z przedszkola. Opłaty dokonujemy  do 10-tego każdego miesiąca.