Opłaty

KOSZT POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU ŻYWIENIE:

3 POSIŁKI: śniadanie, obiad, podwieczorek - 4,5 zł

 2 POSIŁKI: śniadanie, obiad - 3,60

 

śniadanie        – 1,20 zł

obiad               – 2,40 zł

podwieczorek – 0,90 zł

 INFORMACJA!

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 1 w Sułkowicach informuje:

  1. Dziecko może korzystać z przedszkola w zakresie podstawy programowej tj. 5 godzin dziennie od 8.00 do 13.00  - bezpłatnie. 

  2. W pozostałych godzinach za każdą rozpoczętą godzinę korzystania przez dziecko ze świadczeń, rodzice płacą 1zł lub 0,50 zł ( rodzice posiadający Sułkowicką Kartę rodzinną 3+.
  3. Rodzice dzieci 6-letnich realizujących w przedszkolu obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego płacą wyłącznie za wyżywienie dziecka.
  4. Opłata za żywienie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka, zgłoszonej z jednodniowym wyprzedzeniem w kancelarii przedszkola lub u nauczycielki, w wysokości obliczanej wg zasady: stawka żywieniowa mnożona przez liczbę dni nieobecności dziecka w przedszkolu.

  5. Zwrot następuje poprzez obniżenie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu w kolejnym miesiącu.

  6. Rodzice dziecka zobowiązują się do comiesięcznej  odpłatności za korzystanie z przedszkola. Opłaty dokonujemy  do 10-tego każdego miesiąca.