Oddziały

 ROK SZKOLNY 2020/2021

ODDZIAŁ I - dzieci 3 i 4 letnie (czynny jest od 7.00 - 15.00)

Prowadzi go:

Profic Agnieszka  - wychowawca

Kuchta Katarzyna - nauczyciel

 Język angielski: wtorek i czwrtek od 9.30 - 10.00 w ramach podstawy programowej

 

ODDZIAŁ II - dzieci 3 i 4 letnie (czynny jest od 8.00 - 16.00)

Prowadzi go:

Puć Urszula   - wychowawca

Kuchta Katarzyna - nauczyciel

Język angielski: wtorek i czwartek od 10.00 - 10.30 w ramach podstawy programowej

 

ODDZIAŁ III - dzieci 4 i 5 letnie (czynny jest od 8.00 - 16.00)

Prowadzi go:

Jolanta Profic - wychowawca

Teresa Szwajdych - nauczyciel

Język angielski: wtorek i czwartek od 10.30 - 11.00 w ramach realizacji podstawy programowej 

Religia: poniedziałek i czwartek  13.00-13.30

 

ODDZIAŁ IV - dzieci 4 i 5 letnie (czynny jest od 7.00 - 16.00)

Prowadzi go:

Krakowiak Renata - wychowawca

Starzec Krystyna - nauczyciel

Teresa Swajdych - nauczyciel

 Język angielski: wtorek i czwartek od 9.00 - 9.30 w ramach realizacji podstawy programowej 

Religia: poniedziałek i czwartek 13.30-14.00

 

ODDZIAŁ V - dzieci 5 i 6 letnie (czynny jest od 8.00 - 16.00)

Prowadzi go:

Biela Anna - wychowawca

Łabuz Jolanta - nauczyciel

 Język angielski: wtorek i czwartek 8.00 - 8.30 w ramach realizacji podstawy programowej

Religia: poniedziałek i czwartek 14.00-14.30

  

ODDZIAŁ VI - dzieci 5 i 6 letnie (czynny jest od 7.00 - 15.00)

Prowadzi go:

Świder-Kozik Bernadetta - wychowawca

Temple Alicja - nauczyciel

 Język angielski: wtorek i czwartek od 8.30 - 9.00 w ramach realizacji podstawy programowej

Religia: poniedziałek i czwartek 14.30-15.00

 

ODDZIAŁ VII - dzieci 4 i 5 letnie (czynny jest od 8.00-15.00)

Prowadzi go:

Karolina Bochenek - wychowawca

Teresa Szwajdych - nauczyciel

Język angielski: wtorek i czwartek od 11.00-11.30 w ramach realizacji podstawy programowej

Zajęcia z języka angielskiego prowadzi Pani Jolanta Łabuz

Zajęcia z religii prowadzi Pani Aldona Gabryś