Oddziały

 ROK SZKOLNY 2018/2019

ODDZIAŁ I - dzieci 3,4 letnie (czynny jest od 8.00 - 15.00)

Prowadzi go:

Profic Agnieszka  - wychowawca

Szwajdych Teresa - nauczyciel

 Język angielski: wtorek i czwrtek od 9.30 - 10.00 w ramach podstawy programowej

 

ODDZIAŁ II - dzieci 3,4 letnie (czynny jest od 7.00 - 16.00)

Prowadzi go:

Puć Urszula   - wychowawca

Światłoń Maria - nauczyciel

Język angielski: wtorek i czwartek od 10.00 - 10.30 w ramach podstawy programowej

 

ODDZIAŁ III - dzieci 4,5 letnie (czynny jest od 8.00 - 15.00)

Prowadzi go:

Profic Jolanta - wychowawca

Światłoń Maria - nauczyciel

Religia: poniedziałek i środa od 14.30 - 15.00

Język angielski: wtorek i czwartek od 9.00 - 9.30 w ramach realizacji podstawy programowej

 

ODDZIAŁ IV - dzieci 4, 5 letnie (czynny jest od 8.00 - 15.00)

Prowadzi go:

Krakowiak Renata - wychowawca

Starzec Krystyna - nauczyciel

 Religia: poniedziałek i środa od 13.00 - 13.30

Język angielski: wtorek i czwartek od 10.30 - 11.00 w ramach realizacji podstawy programowej

 

 

ODDZIAŁ V - dzieci 5 i 6 letnie (czynny jest od 7.00 - 16.00)

Prowadzi go:

Biela Anna - wychowawca

Szwajdych Teresa - nauczyciel

Religia: poniedziałek i środa od 13.30 - 14.00

 Język angielski: wtorek i czwartek 8.30 - 9.00 w ramach realizacji podstawy programowej

  

ODDZIAŁ VI - dzieci 5 i 6 letnie (czynny jest od 8.00 - 15.00)

Prowadzi go:

Świder-Kozik Bernadetta- wychowawca

Temple Alicja - nauczyciel

Religia: poniedziałęk i środa od 14.00 - 14.30

 Język angielski: wtorek i czwartek od 8.00 - 8.30 w ramach realizacji podstawy programowej

 

Zajęcia z religii prowadzi Pani Renata Boczkaja 

 Zajęcia z języka angielskiego prowadzi Pani Izabela Biela