Ewaluacja zewnętrzna

Raport z ewaluacji całościowej czerwiec 2015

Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnetrznej przeprowadzonej w przedszkolu przez wizytatorów do spraw ewaluacji.
Ewaluacja zewnetrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania przedszkola w obszarach wyznaczonych przez wymagania panstwa:

Czytaj więcej: Raport z ewaluacji całościowej czerwiec 2015