Dokumenty do pobrania


 

Zasady naboru

 

Deklaracje rodziców:

* Deklaracja 3-5 lat  w okresie COVID 19

 

Karty zapisu:

* Wniosek o przyjęcie dziecka 3, 4 i 5 latka 

* Karta zapisu 6-latka )

 

Oświadczenia rodziców:

* O zamieszkaniu w Sułkowicach 

* Oświadczenie o wielodzietności

* Poświadczenie woli uczęszczania do PS 

* O uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola