Aktualności

 

Informacje dla Rodziców,

którzy zgłosili dzieci na dyżur wakacyjny

Nadal obowiązują nas wytyczne GIS dotyczące organizacji pracy przedszkola z dnia            2 lipca 2020 r. i związany z nimi reżim sanitarny, dlatego prosimy Rodziców o przestrzeganie przyjętych procedur.

1. Ze względu na trwającą epidemię koronowirusa oraz prowadzone w Przedszkolu prace związane z otwarciem nowego oddziału, wejście do budynku dla dzieci i rodziców w okresie dyżuru jest od strony placu zabaw.

2. Rodzice zobowiązani są do:

a) przestrzegania zasad ustalonych w Przedszkolu:                              

-   przyprowadzania i odbierania dzieci w godzinach zadeklarowanych w Karcie zapisu                (w terminie nie zakłócającym wydawania posiłków tj. do godziny 8.45,

-       podania aktualnego numeru telefonu do szybkiego kontaktu z rodzicem,

-   podania informacji o alergiach, chorobach przewlekłych, istotnych sprawach dotyczących dziecka, mających wpływ na jego funkcjonowanie w przedszkolu,

-       złożenia upoważnienia do odbierania dziecka przez wyznaczone przez rodziców osoby,

-       złożenie oświadczenia, że dziecko jest zdrowe (oświadczenie do pobrania poniżej):

Oświadczenie o stanie zdrowia

b) zapoznania się z poniższymi dokumentami:

 Zasady Dyżuru Wakacyjnego

Wytyczne epidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego

Procedura bezpieczeństwa w Przedszkolu

4. W czasie dyżuru wakacyjnego, ze względu na bezpieczeństwo dzieci, nauczycielki pełniące dyżur mają prawo prosić Rodziców, osoby upoważnione do odbioru dziecka z przedszkola o okazanie dokumentu tożsamości.

Druki do pobrania:

Upoważnienie do odbioru dziecka 

Oświadczenie związane z COVID-19

Oświadczenie o wielodzietności

 

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA
PODCZAS WAKACJI

W okresie wakacji Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sułkowicach pełni dyżur przy ograniczonej liczbie personelu.

Sekretariat Przedszkola w okresie wakacji pracuje w zmienionych godzinach:

od 6 lipca do 14 sierpnia w każdy wtorek od godz. 8.00 – 13.00

w pozostałych dniach dyżur na placówce pełnią wyznaczeni pracownicy Przedszkola od godz. 8.00 – 15.00

Wejście do Przedszkola tylko głównym wejściem przy użyciu domofonu

 Zalecamy załtwianie spraw poprzez e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub skrzynkę pocztową przy Przedszkolu

Informujemy, że w związku z wprowadzoną procedurą postępowania na rzecz bezpieczeństwa w czasie wykonywanej pracy w Przedszkolu w związku z pandemią wywołaną COVID-19 Klienci zobowiązani są do noszenia maseczek i jednorazowych rękawiczek.

Tel. do kontaktu w razie trudności z wejściem do Przedszkola:

798 013 426     lub     12 273 21 99

 

Drodzy Rodzice!

Pragniemy bardzo serdecznie podziękować Wszystkim Rodzicom,

Opiekunom za cały rok współpracy, za zrozumienie zaistniałej,

bardzo trudnej sytuacji oraz wszelką pomoc w realizowaniu

przekazywanych treści w okresie "zdalnego nauczania".

Życzymy, by  wakacyje były czasem odpoczynku i radości.

 

 Wszystkim naszym Przedszkolakom życzymy bezpiecznych i słonecznych wakacji,

 

interesujących podróży, niezapomnianych wrażeń, uśmiechu na co dzień

 

oraz szczęśliwego powrotu do przedszkola:)

Dyrektor i Rada Pedagogiczna Przedszkola Samorządowego nr 1

 

Załącznik:

List Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

1pobrany plik 

link: starszaki żegnają przedszkole :)

********************************************************************* 

Drodzy Rodzice!

 

Do końca tygodnia tj. 26.06.2020

prosimy o zwrot czipów oraz o odebranie rzeczy pozostawionych w przedszkolu.

 

******************

Informacja - zwrot nadpłaty za Przedszkole

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 1 w Sułkowicach informuje o możliwości zwrotu nadpłaty za żywienie oraz koszty utrzymania za miesiąc marzec 2020 r. z powodu zamknięcia placówki wywołanego pandemią COVID-19. Zwroty będą dokonywane na podstawie poprawnie wypełnionego wniosku złożonego do dnia 25.06.2020 r. w siedzibie Przedszkola.

Wnioski można wrzucić do skrzynki pocztowej przedszkola lub osobiście złożyć w holu przy głównym wejściu (proszę dzwonić na domofon).

Osoby składające wniosek osobiście powinni rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe.

W celu uzyskania informacji o kwocie do zwrotu, proszę indywidualnie kontaktować się telefonicznie z Panią Intendentką w godz. od 7.30 – 14.00   nr tel. 798 013 426

Wnioski do pobrania:                                                                                                                                                      

Wniosek dla dziecka 6 letniego                                                                                                                                                                   

Wniosek dla dzieci młodszych

 

 

INFORMACJA O DYŻURZE W OKRESIE WAKACJI

Sierpień 2020 r.

 

Rodzice, którzy zgłosili swoje dzieci na dyżur wakacyjny proszeni są o podpisanie umowy w siedzibie Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Sułkowicach od 17 - 22 czerwca w godzinach:

17-18 czerwca od 7.30 do 15.00

19 czerwca od 7.30 – 14.00

22 czerwca od 8.00 – 13.00

 

Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest dokonanie wpłaty za korzystanie z usług przedszkola i za żywienie dzieci w okresie dyżuru w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy (będze można również wpłacić w dniu podpisania umowy).

 

Niedokonanie wpłaty w wyżej wskazanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca dla dziecka w przedszkolu dyżurującym i skutkuje rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia.

 

Przy podpisywaniu umowy potrzebny będzie:

a) dowód osobisty Rodzica,

b) PESEL dziecka

c) dokumenty potwierdzające prawo do skorzystania z ulgi podczas płacenia za pobyt dziecka w Przedszkolu:

- Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do Przedszkola (wielodzietność oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci poniżej 18 roku życia),

 

- decyzja OPS o objęciu pomocą w formie bezpłatnych posiłków w danym miesiącu.

 

Opłaty za przedszkole w czasie dyżuru wakacyjnego:

 

Wysokość opłat za korzystanie z usług przedszkola w okresie dyżuru reguluje Uchwała Nr XLIX/303/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sułkowice.

 

Dzienna stawka żywieniowa wynosi:     3 posiłki – 6,60 zł

                                                                2 posiłki – 5,10 zł

Koszt poszczególnych posiłków

Śniadanie         - 1,70 zł

Obiad               - 3,40 zł

Podwieczorek - 1,50 zł

 

W przypadku rezygnacji z uczęszczania do przedszkola w ciągu trwania miesiąca, opłata za żywienie nie ulega zwrotowi.

 

Poniżej można pobrać druki, wypełnić i dostarczyć do przedszkola:

- upoważnienie do odbioru dziecka wraz z klauzulą informacyjną (Oświadczenie wypełnia rodzic, natomiast Klauzulę informacyjną każda osoba upoważniona),

- oświadczenia Rodziców związane z COVID-19 

- oświadczenie o wielodzietności (do pobrania poniżej),

Szczegółowych informacji udziela Dyrektor Przedszkola tel. (12) 273-21-99

 

Druki do pobrania:

Upoważnienie do odbioru dziecka 

Oświadczenie związane z COVID-19

Oświadczenie o wielodzietności

 

Dodatkowe informacje dotyczące dyżuru - każdy rodzic zapisując dziecko na dyżur wakacyjny powinien sie z nimi zapoznać:                                                                                       

Zasady Dyżuru Wakacyjnego

Procedura bezpieczeństwa na terenie Przedszkola

Wytyczne epidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego

Uchwała Rady Miejskiej dotycząca opłat za przedszkole

 

WAKACYJNY DYŻUR PRZEDSZKOLI

Zapisu dziecka na dyżur wakacyjny należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 15 czerwca 2020 r.:

osobiście w Przedszkolu (wejście główne - należy zadzwonić na domofon) w dniach 8, 9,10, 15 czerwiec 2020 r. w godzinach od 8.00 – 15.00

- drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

włożyć do skrzynki pocztowej przy drzwiach wejściowych przedszkola. 

W razie wątpliwości można dzwonić pod nr 12 273 21 99 

Przed wypełnieniem Karty zgłoszenia prosimy o dokładne zaponanie się z zasadami dyżuru oraz z wytycznymi GIS

                                                                                                   Krystyna Starzec - Dyrektor Przedszkola

 

 

OGŁOSZENIE - DYŻUR WAKACYJNY

 

Burmistrz Gminy Sułkowice informuje, że organizuje się wakacyjny dyżur przedszkoli dla dzieci uczęszczających do przedszkoli gminnych w bieżącym roku szkolnym.

Dyżurować będą:

w lipcu – Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Sułkowicach, ul. 1 Maja 56.

w sierpniu – Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sułkowicach, ul. Kwiatowa 16.

Zapisu dziecka na dany miesiąc wakacyjny należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie od 8 do 15 czerwca 2020 r. u dyrektora  dyżurującego przedszkola.

Odpłatność za korzystanie dziecka z przedszkola w czasie wakacji uiszcza się do 5 dni
od dnia podpisania umowy.

Szczegółowych informacji udzielają dyrektorzy przedszkoli pełniących dyżur:

Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sułkowicach – tel. (12) 273-21-99

Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Sułkowicach – tel. (12) 273-26-78

Dyżur zostanie zorganizowany pod warunkiem zgłoszenia odpowiedniej liczby dzieci.

Ponadto informuję, że zgodnie z arkuszem organizacyjnym w miesiącu lipcu – tak jak
w pozostałe miesiące roku szkolnego – pracują:

- Przedszkole Samorządowe w Rudniku,

- Przedszkole Samorządowe w Harbutowicach.

W związku z powyższym do dyżurujących przedszkoli, tj. Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Sułkowicach oraz Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Sułkowicach można zapisać dziecko, które w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczało do przedszkola na terenie gminy,
a które to przedszkole nie pracuje w danym miesiącu (lipcu lub sierpniu).

                                                                                                      Burmistrz

    Artur Grabczyk

Pliki do pobrania:                                                                                                                                                                                                          

Zasady Dyżuru Wakacyjnego

Karta zgłoszenia na dyżur wakacyjny

Wytyczne epidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego

 

Praca Przedszkola w czasie pandemii 

 

Szanowni Państwo

 

Od 25 maja 2020 r. Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sułkowicach wznawiło swoją działalność w reżimie sanitarnym („Procedura bezpieczeństwa na terenie przedszkola)

Przyjmujemy do przedszkola tylko i wyłącznie dzieci, których rodzice złożyli wodpowiednim terminie „Deklarację uczęszczania dziecka do Przedszkola w okresie pandemii”.

Kuchnia gotuje posiłki niezależnie od liczby dzieci przedszkolnych, a opłata za wyżywienie nie ulega zmianie.

 

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W FUNKCJONOWANIU PRZEDSZKOLA

 

Obecnie została uruchomiona 1 sala dydaktyczna, w której może przebywać maksymalnie do 16 dzieci, nauczyciel oraz pracownik obsługi. W pomieszczeniu, gdzie intendentka przyjmowała odpłatności za przedszkole zostanie utworzona izolatoria dla dzieci i pracowników.

Godziny funkcjonowania przedszkola od 8.00 – 16.00

Zastrzega się możliwość zmiany organizacji pracy wynikającej z bieżącej sytuacji.

Sala została przygotowana ściśle z wytycznymi GiS (sanitarno-higienicznymi): usunięto wszelkie sprzęty, zabawki oraz pomoce, których nie można poddawać dezynfekcji (dywany, pluszaki, książki, puzzle itp.).

 

ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

Rodzicu pożegnaj się z dzieckiem przed wiatrołapem, nasz pracownik zaprosi dziecko i dokona pomiaru temperatury, poczekaj, więc chwilę na wynik pomiaru. Jeżeli wynik pomiaru będzie w normie (temperatura graniczna do 37,5°C), dziecko zostanie zaprowadzone do szatni, a następnie do sali pod opieką pracownika obsługi. Rodziców z dziećmi oczekującymi na wejście, prosimy o zachowanie cierpliwości oraz przestrzeganie odpowiedniego dystansu między sobą tj. mi 2 m. Odbiór dzieci również odbywać się będzie przy wiatrołapie. W obecnej sytuacji nie korzystamy z czipów.

Więcej informacji poniżej – „Procedura bezpieczeństwa na terenie przedszkola

Rodzice, którzy zdecydują się na posłanie dziecka do Przedszkola w terminie późniejszym prosimy o:

- zapoznanie się z „Zasadami bezpieczeństwa na terenie Przedszkola”,

- przesłanie do Przedszkola wypełnionej i zeskanowanej „Deklaracji uczęszczania dziecka do przedszkola w okresie pandemii” na adres mailowy:       Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- dostarczenie w pierwszym dniu pobytu dziecka w Przedszkolu oryginału Deklaracji (można wrzucić do skrzynki pocztowej przy przedszkolu) - do każdej środy do godz. 15.00 (aby można było zaplanować opiekę dla dzieci oraz żywienie na kolejny tydzień).

 

 Nauczyciele nadal pracują zdalnie i będą umieszczać w swoich grupach

propozycje zabaw dla dzieci.

Procedura bezpieczeństwa na terenie Przedszkola

Deklaracja uczęszczania dziecka do Przedszkola w okresie pandemii

Dyrektor Przedszkola

Krystyna Starzec

OGŁOSZENIE

Szkoła Muzyczna I stopnia im. Oskara Kolberga w Czasławiu, Zewnętrzny Punkt Nauczania w Sułkowicach zaprasza do kształcenia muzycznego dzieci i młodzież od lat 7 do 16 (więcej informacji poniżej)

Ogłoszenie Szkoły Muzycznej

 

original

*****************************************************************************

 

 

26 maj Dzień Matki! 

Jesteś Mamo:

serce dla mamy

i za to Ci dziękuję!!!!!

*********************************************************************************************

 

 

 ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że z przyczyn organizacyjnych, niezależnych od placówki zawieszenie zajęć w przedszkolu zostało przedłużone do 22 maja 2020 r.

O dacie otwarcia przedszkola lub dalszym zawieszeniu zajęć poinformujemy w najbliższym czasie.

Ze względu na potrzebę bezpiecznego przygotowania placówki na przyjęcie dzieci w okresie pandemii COVID-19, zwracamy się z prośbą do Rodziców:

- którzy wstępnie zadeklarowali chęć posłania dziecka do przedszkola,

- oraz chętnych, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu

o wypełnienie poniższej „Deklaracji uczęszczania dziecka do Przedszkola w okresie pandemii COVID-19” oraz zapoznanie się z Procedurą bezpieczeństwa na terenie przedszkola w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wypełnioną Deklarację należy zeskanować i przesłać na adres mailowy przedszkola lub wrzucić do skrzynki pocztowej przy przedszkolu w terminie do 20.05.2020 r.

Za utrudnienia wynikające z przyczyn nam niezależnych bardzo przepraszamy.

 

 Procedura bezpieczeństwa na terenie Przedszkola

Deklaracja uczęszczania dziecka do Przedszkola w okresie pandemii 

 

Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli

                                                                                                                     Dyrektor Przedszkola - Krystyna Starzec

 

♥♥♥

 

XV REGIONALNY KONKURS PLASTYCZNY

 

„ZWIERCIADŁO”  

 

organizowany przez Sułkowicki Ośrodek Kultury 

TEMAT:
„#zostańwdomu”

Regulamin Konkursu

 

 

 

UWAGA - ZMIANA TERMINU 

 

Szanowni Rodzice

Uprzejmie informuję, iż Zarządzeniem nr 15/2020 Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Sułkowicach w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Sułkowicach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem   i zwalczaniem COVID-19

za zgodą Organu Prowadzącego zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola w okresie od dnia 11 maja 2020 r. do dnia 22 maja 2020 r. w związku

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym wyżej mowa, zadania Przedszkola są prowadzone

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Głównym czynnikiem wpływającym na w/w decyzję jest przede wszystkim bezpieczeństwo dzieci

i pracowników przedszkola związanych z zagrożeniem COVID-19.

Jednocześnie, w celu jak najlepszego przygotowania się na przyjęcie dzieci podjęte zostaną prace nad dostosowaniem przedszkola do wymogów sanitarnych wynikających z wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego(…).

 

Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli

Zarządzenie nr 15/2020 Dyrektora Przedszkola

Proszę śledzić informację na stronie internetowej Przedszkola

Pozdrawiam serdecznie i życzę dużo zdrowia.

Krystyna Starzec
Dyrektor Przedszkola 

♥♥♥

 

Drodzy Rodzice! Na stronie internetowej Przedszkola utworzono

 

nową zakładkę ZDALNE NAUCZANIE (w menu u góry) 

 

tu będą zamieszczane propozycje zadań dla dzieci w ramach edukacji na odległość.

 

*********************************************

 

BARDZO WAŻNE OGŁOSZENIE

 

Szanowni Rodzice

 

Uprzejmie informuję, iż Zarządzeniem nr 15/2020 Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1   w Sułkowicach w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Sułkowicach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem   i zwalczaniem COVID-19

 

za zgodą Organu Prowadzącego zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola w okresie od dnia 11 maja 2020 r. do dnia 22 maja 2020 r. w związku

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym wyżej mowa, zadania Przedszkola są prowadzone

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Głównym czynnikiem wpływającym na w/w decyzję jest przede wszystkim bezpieczeństwo dzieci

i pracowników przedszkola związanych z zagrożeniem COVID-19.

 

Jednocześnie, w celu jak najlepszego przygotowania się na przyjęcie dzieci podjęte zostaną prace nad dostosowaniem przedszkola do wymogów sanitarnych wynikających z wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego(…).

 

 

Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli

Proszę śledzić informację na stronie internetowej Przedszkola

 

Pozdrawiam serdecznie i życzę dużo zdrowia.

Krystyna Starzec
Dyrektor Przedszkola 

Szanowni Rodzice

W związku z ogłoszonym przez Premiera RP II etapem odmrażania gospodarki, w tym otwarciem od 6 maja 2020r. przedszkoli na podstawie decyzji władz samorządowych, proszę Rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych o przekazanie informacji do 04.05.2020 r. do godz. 10.00 do sekretariatu, czy od dnia 6 maja 2020 r. deklarują powrót dziecka na zajęcia opiekuńcze do oddziału przedszkolnego.

W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać dzieci, których Rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Informuję, że biorą Państwo odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do przedszkola (nadal istnieje realne zagrożenie zakażeniem COVID19 zarówno u dziecka i rodziców)

Zgłoszeń należy dokonać za pośrednictwem skrzynki mailowej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  (wstępnie można poinformować nauczycielki na facebooku)

W informacji zwrotnej proszę podać imie i nazwisko dziecka, oddział oraz wyraźnie napisać:

- nie mogę zapewnić opieki dziecku, chcę skorzystać z opieki w przedszkolu w godzinach….

- mogę zapewnić opiekę dziecku.

 

Proszę śledzić informację na stronie internetowej Przedszkola

 

Dyrektor Przedszkola

 

Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli

 

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

PRZEDŁUŻONE DO 24 MAJA 2020 R.

 

DROGIE PRZEDSZKOLAKI

Bardzo nam brakuje Waszych radosnych uśmiechów,

tej niezwykłej pozytywnej energii i Waszych serdecznych uścisków.

Serdecznie Was pozdrawiamy! Mamy nadzieję, że dobrze Wam się powodzi

Z niecierpliwością czekamy na to by znowu Was zobaczyć!

POZDRAWIAMY!

DYREKTOR I PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

••••••

 

Audiobook o tematyce ekologicznej Teatru Kultureska pt. „Owca Ola Bohaterką Pola”.

 fd

Drodzy Rodzice!

Aby uatrakcyjnić ten trudny czas, oraz w związku ze zbliżającym się Dniem Ziemi, zachęcamy do wysłuchania oryginalnego słuchowiska pt. „Owca Ola Bohaterką Pola", przygotowanego przez Teatr Kultureska.

 

Audiobook porusza temat dzikich wysypisk śmieci, ochrony lasów, a także szeroko pojętej ekologii. Jest doskonałą formą rozrywki, a przed wszystkim pozwala przenieść się w bajkowy świat, bez wychodzenia z domu.

 

Życzymy miłego słuchowiska ! Bawcie się dobrze!

 Link do audiobooka: „Owca Ola Bohaterką Pola”.

 

 

***********************

Zawieszenie opłat w przedszkolach i szkołach

W związku z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Burmistrz Gminy Sułkowice informuje o podjętej decyzji w zakresie zawieszenia w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkoli i szkół opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za wyżywienie w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sułkowice.

                                                                                                                                                                                          

  

 Stokrotka Stokrotki Kwiatowy - Darmowe zdjęcie na Pixabay

 

SZANOWNI PAŃSTWO
DRODZY RODZICE I OPIEKUNOWIE NASZYCH PRZEDSZKOLAKÓW

 

Rozwój epidemii Koronawirusa w naszym kraju zobowiązuje nas do kolejnego ograniczenia pracy przedszkola, tym razem do 26 kwietnia 2020 r.

Pragnę zapewnić Was, iż będziemy kontynuować najdogodniejszą dla Państwa drogę przepływu informacji i propozycji działań edukacyjnych i wychowawczych dla dzieci tj. wykorzystując do tego naszą stronę internetową, zakładki w „Galerii” dedykowane każdej z grup przedszkolnych, aby w ten sposób nauczycielki mogły jak najlepiej dotrzeć do dzieci i do Was. Jednocześnie bardzo dziękujemy za dotychczasowe zaangażowanie, korespondencję z Państwa strony, za przesyłane informacje zwrotne, zdjęcia oraz filmiki z zabaw i kreatywnych działań dzieci, stanowi to dla nas wielkie wsparcie w prowadzeniu pracy edukacyjnej drogą online.

 

Szanowni Państwo,

cały personel przedszkola zapewnia o swoim wsparciu dla Państwa i dzieci, jesteśmy do dyspozycji online oraz pod telefonami przedszkolnymi. Informuję również, iż wszelkie dokumenty, które chcielibyście Państwo dostarczyć do nas w formie pisemnej należy włożyć do zaklejonej koperty i zostawić w skrzynce pocztowej przedszkola

 

Oczywiście rekomendujemy i zachęcamy do przesyłania korespondencji drogą online.

 W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt mailowy:

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Życzę zdrowia, spokoju i miłego wspólnego czasu z dziećmi.

Zostańcie w domu.

Dyrektor Przedszkola wraz z Personelem

 

 

 

Rodzice kandydatów

 Przykro nam jest, że nie mogliśmy wszystkich dzieci przyjąć do Przedszkola na rok szkolny 2020/2021.

Na 34 miejsc zostało złożonych 68 Kart i Wniosków zapisu dziecka do przedszkola (nie wszyscy Rodzice złożyli „Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola”)

Wśród kandydatów przyjętych są dzieci przyjęte wg kryteriów ustawy (miały pierwszeństwo przyjęcia) oraz dzieci wg kryteriów gminnych od największej liczby punktów. Wśród dzieci, którzy otrzymali jednakową liczbę punktów zdecydowała data urodzenia (od najstarszego do najmłodszego).

 

UWAGA

Jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze danej gminy, zgłoszonych podczas postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, przewyższy liczbę miejsc w tym przedszkolu, Dyrektor przedszkola informuje o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola Burmistrza.

W tym przypadku Burmistrz jest zobowiązany pisemnie wskazać Rodzicom inne publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej albo publiczną inną formę wychowania przedszkolnego, albo niepubliczne przedszkole, które mogą przyjąć dziecko.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach od 8.00 - 13.00  

 

 ♥♥

PROPOZYCJA DLA RODZICÓW I DZIECI

W związku przedłużeniem terminu ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w tym również przedszkoli i koniecznością dalszego pozostania dzieci w domu, będziemy przedstawiać Państwu nasze propozycje różnorodnych zabaw i aktywności na ciekawe spędzanie czasu w domu.

Wiemy, że doskonale potraficie się bawić z dziećmi. Chcemy jednak inspirować, wskazać sposoby spędzania wolnego czasu, by w jakiś sposób pomóc w tej trudnej sytuacji.

W/w propozycje nauczycielki będą systematycznie umieszczać na stronie internetowej Przedszkola w zakładkach swojego oddziału (gazetka/galeria). Tam również będziemy umieszczać komunikaty dotyczące dalszych działań w tym zakresie.

 Zachęcamy Rodziców do skorzystania z zalecanych, bezpłatnie dostępnych w Internecie serwisów:

Serwis Polskie Radio Dzieciom - https://www.polskieradio.pl/18,Polskie-Radio-Dzieciom (zakładka „Dzieci”)

To całodobowa stacja radiowa zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. W ramówce znajdują się audycje edukacyjne, naukowe i rozrywkowe rozwijające wyobraźnię i budujące kreatywność dzieci. Pasmo wieczorne, kierowane do osób dorosłych, to kompendium wiedzy w zakresie wychowania, rozwoju, kultury i sztuki.

 Można tam znaleźć:

- audycje dla Rodziców,

- audycje edukacyjne dla dzieci z serii: Bezpieczny Maluch, Mali naukowcy;

- bajki do słuchania, piosenki

Pozdrawiamy serdecznie – Dyrekcja i Nauczycielki Przedszkola.

 

 

♥♥

 

 UWAGA 

REKTUTACJA

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE

OD 18 LUTEGO DO 6 MARCA 2020 R.

1.   Dziecko w wieku 6 lat (rocznik 2014) jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

2.   Dzieci 3-; 4- i 5-letnie (rocznik 2017, 2016 i 2015) mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

3.  Rodzice dzieci uczęszczających, w roku szkolnym 2019/2020, do Przedszkola Samorządowego nr 1 składają "Deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego"

(termin od 11do 17 lutego 2020 r.)

4.   Rodzice dzieci 6-letnich (rocznik 2014), które nie uczęszczały w roku szkolnym 2019/2020 do przedszkola, składają „Kartę Zapisu dziecka do przedszkola”

(termin od 18 lutego do 6 marca2020 r.)

5.   Dzieci 3-; 4- i 5-letnie (roczniki 2017, 2016, 2015) - które nie uczęszczały w roku szkolnym 2019/2020 do przedszkola - biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Wniosek  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie dziecka do przedszkola należy złożyć             

   (w terminie  od 18 lutego do 6 marca 2020 r.)

6.   Wyżej wymienione dokumenty można pobrać i złożyć w sekretariacie przedszkola w godz. 7.30 – 15.00.

 

Pliki do pobrania: 

1. Zasady naboru dzieci do przedszkola

2. Karta Zapisu 6-latka

3. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

4. Oświadczenie o wielodzietności

5. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

6. O uczęszczaniu rodzeństwa do tego samego PS

7.  Poświadczenie woli uczęszczania do PS

Uchwala.XXXIII.172.2017_kryteria przedszkola

Zarządz. dot. terminów rekrutacji 2020-21

 

 images.png

Występ Baśniowej Kapeli

https://photos.app.goo.gl/q7K7ym8mDCnEyiQT6

****************************************************************************

My też świątowaliśmy Dzień Niepodległości.

 https://photos.app.goo.gl/5K5ChNggDhBjUWLN9

***********************************************************************************

 

WARSZTATY Z PIERWSZEJ POMOCY DLA PRZEDSZKOLAKÓW 

74269899 2597513963603399 1291175930634436608 n     72691414 529827924483984 6795017748402405376 n

W ramach Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca w całej Europie organizowane są pokazy prawidłowej resuscytacji. Dzień ten jest obchodzony 16 października jednakże w naszej placówce był obchodzony 29 października. Pani ratownik Żaneta Król –Michalska przyjechała do nas, aby przeprowadzić ćwiczenia z dziećmi. Dzieci były zainteresowane zajęciami i bardzo chętne do nauki. Pani Ratownik bardzo ciekawie i prostym zrozumiałym językiem tłumaczyła zasady postępowania z osobą nieprzytomną, która potrzebuje pomocy. Przećwiczyła także zastosowanie aparatu AED który posiadamy w naszej miejscowości.

Dziękujemy serdecznie pani Żanecie, która przeprowadziła to szkolenie dla naszych przedszkolaków (personel skorzystał również, bo przypominania procedur nigdy za dużo).

 

 ***************************************

UWAGA !

Bezpłatne obiady dla dzieci i młodzieży!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach informuje, że uczniowie szkół
podstawowych i ponadpodstawowych a także dzieci przedszkolne mogą korzystać
z bezpłatnych obiadów w roku szkolnym 2019/2020.


Podstawowy warunek: dochód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie może
przekraczać kwoty 792,00 zł netto na osobę w rodzinie.
Informacji udzielają pracownicy socjalni w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sułkowicach 
ul. Sportowa 45 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 00 do 15 00
lub pod numerem telefonu 12- 272-50-20, 12- 272-50-21.