Rada Rodziców

 

                                         Regulamin Rady Rodziców (pobierz)

 

Rada Rodziców

Przy Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Sułkowicach

rok szkolny 2019/2020

 

Przewodnicząca:              Pani Agnieszka Przała

Z-ca przewodniczącej:     Pani Bizub Bożena

Skarbnik:                          Pani Wisła-Sala Krystyna

Sekretarz:                        Pani Agnieszka Janeczek

 

RADY ODDZIAŁOWE

        Oddział I :            Pani Bizub Bożena

                                    Pani Blak Katarzyna

                                    Pani Mieleńczuk Iwona

                                   

       Oddział II:             Pani Gumularz Agata

                                     Pan Przała Agnieszka

                                     Pani Żurowska Sylwia

      

        Oddział III:           Pani  Dobosz Joanna

                                    Pani Wisła-Sala Krystyna

                                    Pan  Biela Adam

 

       Oddział IV:           Pani Janeczek Agnieszka

                                   Pani Łojek Magdalena

                                   Pani Skorut Kinga 

 

       Oddział  V:           Pani Golonka Elżbieta

                                   Pani Sroka Renata

                                   Pan  Bednarczyk Tomasz 

     

       Oddział VI:           Pani Boczkaja Agata

                                   Pani Garbień Katarzyna

                                   Pani Sianożeńska-Sala Anna