Aktualności

KOCHANE DZIECI, DRODZY RODZICE

2 września rozpoczynamy nowy rok szkolny 2019/2020

Wszystkim życzymy dużo szczęścia i radości, uśmiechu i wytrwałości, samych przyjemnych dni w Przedszkolu

 

Informacje dla Rodziców

W czwartek 5 września o godzinie 16.00 odbędzie się ogólne zebranie Dyrektora Przedszkola z Rodzicami w  przedszkolnej Auli. Po zebraniu ogólnym odbędą się spotkania z nauczycielkami poszczególnych grup 

 

Niezbędnik Przedszkolaka w pierwszy dzień nowego roku szkolnego

DZIECI: uśmiech na twarzy i dobry humor

RODZICE:

- pantofle z antypoślizgową podeszwą (podpisane)

- chusteczki higieniczne (dla dzieci najmłodszych "wyciągane z pudełka" ). 

- dla dzieci z oddziału "Jedyneczek" i "Dwójeczek"  (maluszki) dodatkowo jeszcze 

ubranie na zmianę (pozostawione w szatni) oraz kocyk i poduszkę (podpisane)

 Informacje dotyczące wyprawki dla dzieci zostaną przekazane na zebraniu organizacyjnym.

                           ***********************************************************                                                                                                                                

DYREKCJA I GRONO PEDAGOGICZNE NASZEGO PRZEDSZKOLA BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJE CZŁONKOM RADY RODZICÓW ORAZ WSZYSTKIM RODZICOM ZA CAŁOROCZNĄ WSPÓŁPRACĘ, OKAZANĄ ŻYCZLIWOŚĆ, ZROZUMIENIE NASZYCH EDUKACYJNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ I ZA POMOC W ICH REALIZACJI. 

ŻYCZYMY WSPANIAŁYCH I BEZPIECZNYCH WAKACJI

 

INFORMACJA O DYŻURZE W OKRESIE WAKACJI

Lipiec 2019 r.

 

 

Dzienna stawka żywieniowa wynosi:   3 posiłki – 6 zł

                                                             2 posiłki – 4,80 zł

Koszt poszczególnych posiłków

Śniadanie         - 1,60 zł

Obiad               - 3,20 zł

Podwieczorek - 1,20 zł

 

W przypadku rezygnacji z uczęszczania do przedszkola w ciągu trwania miesiąca, opłata za żywienie nie ulega zwrotowi.

Szczegółowych informacji udziela Dyrektor Przedszkola tel. (12) 273-21-99

 

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

 

WIELKI SUKCES NASZEGO PRZEDSZKOLAKA

Nie każdy wie, że do naszego Przedszkola uczęszcza mistrzyni Polski - Lena Latoń.

 

Lena jest zawodniczką myślenickiego klubu Lady Fitness.

 

Na Mistrzostwach Polski Dzieci i Młodzieży w Fitness w Kielcach zdobyła złoty medal - została mistrzynią Polski i będzie

 

reprezentować nasz kraj podczas Mistrzostw Europy.

 

Zawodniczki prezentowały dowolne solowe układy, które łączyły w sobie elementysiły oraz akrobatyki, gimnastyki i tańca.

 

Jesteśmy bardzo dumni z Leny gratulujemy i życzymy Jej dalszych sukcesów

 

20190413_161901_11111.jpg

 

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Piękna nasza Polska cała!

         Pod takim tytułem w piątek 26 kwietnia, realizując założenia planu rocznego odbyło się przedstawienie przygotowane przez dzieci z oddziałów Trójeczek i Czwóreczek. Przybliżyli nam niektóre regiony Polski, Mazowsze ze stolicą Warszawą, oraz miasta Łowicz i Toruń. Oprócz wierszy na ich temat, były piosenki, scenki,  tańce ludowe oraz grała Kapela z Czerniakowa. Morał końcowy  tego występu " Cudze chwalimy swego nie znamy - teraz już wiemy co posiadamy".

 20190426 102054   20190426 101013

 https://photos.app.goo.gl/YUHvTwiXHGRobhCE9

             

 

* * * * * * * *

Odwiedził nas teatrzyk z przedstawieniem "Kłopoty sroczki" 

IMG 9869    IMG 9872

https://drive.google.com/drive/folders/1xzGNOrTXUeXR43o4jFya18Nrf7tMZGxi?usp=sharing

             

* * * * * * * * 

  

Bezpłatne obiady dla dzieci i młodzieży!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach informuje, żeuczniowie szkółpodstawowych i ponadpodstawowych a także dzieci przedszkolnemogą korzystać zbezpłatnych obiadów w roku szkolnym 2018/2019.

Podstawowy warunek: dochód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie może przekraczać kwoty 771,00 zł nettona osobę w rodzinie.

Jednocześnie informuje się, że od  miesiąca  października dochód kwalifikujący do pomocy w formie bezpłatnych obiadów będzie wynosił 792,00 zł na osobę w rodzinie.

Informacji udzielają pracownicy socjalni w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sułkowicach ul. Sportowa 45 od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500lub pod numerem telefonu 12- 272-50-20, 12- 272-50-21

        

Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.

W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Sułkowicach,  ul. Kwiatowa 16.
1. Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sułkowicach (zwane dalej Przedszkolem) gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych.
2.  Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Przedszkola.
3.  Przedszkole co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw.
4.  Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
5.  Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji zadań, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
6.  Przedszkole nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych.
7.  W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Przedszkola z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych można uzyskać w sekretariacie Przedszkola, ul. Kwiatowa 16, 32-440 Sułkowice.

 

♥  ♥  ♥  ♥  ♥