Aktualności

 Ogłoszenie

Za czas nieobecności dzieci w przedszkolu z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniemi zwalczaniem COVID-19 opłaty nie są pobierane. 

Odliczenie za nieobecności za miesiąc marzec będą uwzględnione w pierwszym miesiącu powrotu dzieci do przedszkola

  

                                                                                                                                                                                                    Dyrektor Przedszkola

  

 

 

 zyczenia

 

KONKURS KARTEK I OZDÓB WIELKANOCNYCH ON-LINE

 

Spring sale

 

************************

 

 

 

Zał. Nr 1 do Protokołu nr 2/2020

z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej

przy Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Sułkowicach

Wykaz kandydatów przyjętych

do Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Sułkowicach

na rok szkolny 2020/2021

 

L.p. Imię Nazwisko
1 Jeremiasz Baran
2 Maksymilian Bańdura
3 Natalia Bednarczyk
4 Wojciech Bochenek
5 Liliana Chodnik
6 Karina Ciembronowicz  
7 Franciszek Dubel    
8 Alicja Gatlik
9 Lilianna Gielas
10 Aniela Janicka
11 Ignacy Janicki
12 Karolina Jaworska
13 Gabriela Kulicka    
14 Adam Kurowski    
15 Julian Leśniak
16 Marcel Leśniak
17 Olaf Leśniak
18 Marcel Łapa  
19 Tymoteusz Marek      
20 Mateusz Mieczyński
21 Zuzanna Mieczyńska
22 Natalia Moskal
23 Helena Natanek
24 Amelia Oliwa    
25 Nina Profic    
26 Zuzanna Rozum
27 Dominik Sroka
28 Szymon Światłoń
29 David Toziczka
30 Jakub Toziczka
31 Franciszek Tyrpa      
32 Lilia Wiśnicz
33 Martyna Żmuda
34 Weronika Żmuda

 

Listę kandydatów przyjętych do Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Sułkowicach na rok szkolny 2020/2021 podaje się do publicznej wiadomości w dniu 26 marca 2020 r.

Komisja Rekrutacyjna informuje, że najniższa liczba punktów, która uprania do przyjęcia dziecka do przedszkola wynosi: 716 punktów

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej: Alicja Temple

 

Zał. Nr 2 do Protokołu nr 2/2020

z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej

przy Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Sułkowicach

Wykaz kandydatów nieprzyjętych

do Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Sułkowicach

na rok szkolny 2020/2021

 

L.p. Imię Nazwisko
1 Antonina Biela
2 Ksawery Biela
3 Szymon Biela
4 Igor Boczkaja
5 Franciszek Chłodecki
6 Wiktoria Drabik
7 Bartosz Dyrcz
8 Hubert Gatlik
9 Maksymilian Kania
10 Olga Kotyrba
11 Milena Kuchta
12 Maciej Lisowski
13 Michał Moskal
14 Julia Piątek
15 Julia Rusin
16 Zofia Śmiłek
17 Aleksander Tomczyk
18 Milena Zajda
19 Dawid Ziembla
20 Krzysztof Ziembla
21 Mikołaj Ziembla
22 Tomasz Ziembla
23 Tymoteusz Ziembla

 

Listę kandydatów nieprzyjętych do Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Sułkowicach na rok szkolny 2020/2021 podaje się do publicznej wiadomości w dniu 26 marca 2020 r.

Komisja Rekrutacyjna informuje, że najniższa liczba punktów, która uprania do przyjęcia dziecka do przedszkola wynosi: 716 punktów

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej: Alicja Temple

 

Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte do Przedszkola

mają prawo do odwołania

 

26 marca 2020 r. - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola.

Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia, oraz liczbę punktów, która kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia.

Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Jak można dostarczyć w/w odwołanie

Na podstawie Rozporządzenia MEN z 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:

można odwołania składać zdalnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres Przedszkola

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Rodzic wysyłając odwołanie do przedszkola drogą elektroniczną otrzyma informację zwrotną, że wiadomość wpłynęła do przedszkola.

Jeżeli Rodzic nie ma możliwości wysłania drogą elektroniczną, może wrzucić pismo w kopercie do skrzynki pocztowej przedszkola (proszę podać adres mailowy). 

Odpowiedź na odwołania zostaną wysłane do Rodziców drogą elektroniczną - prosimy o potwierdzenie, że Państwo otrzymali pismo. 

Rodzic, który nie podał adresu mailowego w piśmie lub we Wniosku zapisu dziecka do przedszkola, otrzyma odpowiedź tradycyjną drogą pocztową (o ile poczta będzie pracować) lub będzie mógł odebrać odpowiedź osobiście w Przedszkolu, po uprzednim ustaleniu terminu odbioru telefonicznie .

 

Rodzice kandydatów

 

Przykro nam jest, że nie mogliśmy wszystkich dzieci przyjąć do Przedszkola na rok szkolny 2020/2021.

Na 34 miejsc zostało złożonych 68 Kart i Wniosków zapisu dziecka do przedszkola (nie wszyscy Rodzice złożyli „Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola”)

Wśród kandydatów przyjętych są dzieci przyjęte wg kryteriów ustawy (miały pierwszeństwo przyjęcia) oraz dzieci wg kryteriów gminnych od największej liczby punktów. Wśród dzieci, którzy otrzymali jednakową liczbę punktów zdecydowała data urodzenia (od najstarszego do najmłodszego).

 

UWAGA

Jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze danej gminy, zgłoszonych podczas postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, przewyższy liczbę miejsc w tym przedszkolu, Dyrektor przedszkola informuje o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola Burmistrza.

W tym przypadku Burmistrz jest zobowiązany pisemnie wskazać Rodzicom inne publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej albo publiczną inną formę wychowania przedszkolnego, albo niepubliczne przedszkole, które mogą przyjąć dziecko.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach od 8.00 - 13.00  

 

 ♥♥

PROPOZYCJA DLA RODZICÓW I DZIECI

W związku przedłużeniem terminu ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w tym również przedszkoli do dnia 10 kwietnia 2020 r. i koniecznością dalszego pozostania dzieci w domu, będziemy przedstawiać Państwu nasze propozycje różnorodnych zabaw i aktywności na ciekawe spędzanie czasu w domu.

Wiemy, że doskonale potraficie się bawić z dziećmi. Chcemy jednak inspirować, wskazać sposoby spędzania wolnego czasu, by w jakiś sposób pomóc w tej trudnej sytuacji.

W/w propozycje nauczycielki będą systematycznie umieszczać na stronie internetowej Przedszkola w zakładkach swojego oddziału (gazetka/galeria). Tam również będziemy umieszczać komunikaty dotyczące dalszych działań w tym zakresie.

 Zachęcamy Rodziców do skorzystania z zalecanych, bezpłatnie dostępnych w Internecie serwisów:

Serwis Polskie Radio Dzieciom - https://www.polskieradio.pl/18,Polskie-Radio-Dzieciom (zakładka „Dzieci”)

To całodobowa stacja radiowa zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. W ramówce znajdują się audycje edukacyjne, naukowe i rozrywkowe rozwijające wyobraźnię i budujące kreatywność dzieci. Pasmo wieczorne, kierowane do osób dorosłych, to kompendium wiedzy w zakresie wychowania, rozwoju, kultury i sztuki.

 Można tam znaleźć:

- audycje dla Rodziców,

- audycje edukacyjne dla dzieci z serii: Bezpieczny Maluch, Mali naukowcy;

- bajki do słuchania, piosenki

Pozdrawiamy serdecznie – Dyrekcja i Nauczycielki Przedszkola.

 

 

♥♥

 

 UWAGA 

REKTUTACJA

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE

OD 18 LUTEGO DO 6 MARCA 2020 R.

1.   Dziecko w wieku 6 lat (rocznik 2014) jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

2.   Dzieci 3-; 4- i 5-letnie (rocznik 2017, 2016 i 2015) mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

3.  Rodzice dzieci uczęszczających, w roku szkolnym 2019/2020, do Przedszkola Samorządowego nr 1 składają "Deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego"

(termin od 11do 17 lutego 2020 r.)

4.   Rodzice dzieci 6-letnich (rocznik 2014), które nie uczęszczały w roku szkolnym 2019/2020 do przedszkola, składają „Kartę Zapisu dziecka do przedszkola”

(termin od 18 lutego do 6 marca2020 r.)

5.   Dzieci 3-; 4- i 5-letnie (roczniki 2017, 2016, 2015) - które nie uczęszczały w roku szkolnym 2019/2020 do przedszkola - biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Wniosek  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie dziecka do przedszkola należy złożyć             

   (w terminie  od 18 lutego do 6 marca 2020 r.)

6.   Wyżej wymienione dokumenty można pobrać i złożyć w sekretariacie przedszkola w godz. 7.30 – 15.00.

 

Pliki do pobrania: 

1. Zasady naboru dzieci do przedszkola

2. Karta Zapisu 6-latka

3. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

4. Oświadczenie o wielodzietności

5. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

6. O uczęszczaniu rodzeństwa do tego samego PS

7.  Poświadczenie woli uczęszczania do PS

Uchwala.XXXIII.172.2017_kryteria przedszkola

Zarządz. dot. terminów rekrutacji 2020-21

 

1%   1%   1%   1%   1%

z podatku

 dla PRZEDSZKOLA NR 1 W SUŁKOWICACH

Szanowni Państwo!

 Wasze Dzieci wraz z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców zwracają się z prośbą o przekazanie 1 % podatku dla naszego Przedszkola.

 Przekazując 1 % naszemu Przedszkolu, nic Państwo nie tracicie (1 % jest odliczany z należnego podatku), a wspomagacie nasze Przedszkole, czyli Swoje dzieci.

Pozyskanie 1 % jest możliwe dzięki kilkuletniej współpracy Przedszkola ze Stowarzyszeniem Pomocy Szkole Małopolska.

Przekazane przez Państwa pieniądze w całości zostaną wykorzystane na wsparcie działalności wychowawczo dydaktycznej i opiekuńczej naszego Przedszkola.

Prosimy o przekazanie tej informacji swoim znajomym, rodzinie, by nie oddawali fiskusowi tego, co można dać naszemu Przedszkolu.

Jak przekazać 1 % podatku na Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sułkowicach?

 

1.     Jeżeli rozliczacie się Państwo z Urzędem Skarbowym korzystając z usług biur rachunkowych, księgowych, wystarczy do dokumentów dołączyć nasz apel.

2.     Jeżeli rozliczacie się sami w formularzu PIT, w części „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” wypełnić stosowne pozycje:

Numer KRS: 0000052078

Obliczoną kwotę 1% podatku z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek groszy w dół,

Ważne! W pozycji cel szczegółowy: Przedszkole Nr 1 w Sułkowicach

Dziękujemy za każdą przekazaną kwotę.

 images.png

INFORMACJA DLA RODZICÓW,

KTÓRYCH DZIECI UCZĘSZCZAJĄ NA ZAJĘCIA

Z ROBOTYKI

Plan zajęć z Robotyki od stycznia 2020 r.: 

styczeń               15
luty                     19
marzec                4 i 18
kwiecień              1, 15 i 29
maj                      13 i 27
czerwiec              10 i 24

Zajęcia z Robotyki odbywają się w sali Piąteczek w godz. od 15.00 – 16.00

Prosimy o punktualne i sprawne odbieranie dzieci po zajęciach.

 

images.png

Występ Baśniowej Kapeli

https://photos.app.goo.gl/q7K7ym8mDCnEyiQT6

****************************************************************************

My też świątowaliśmy Dzień Niepodległości.

 https://photos.app.goo.gl/5K5ChNggDhBjUWLN9

***********************************************************************************

 

WARSZTATY Z PIERWSZEJ POMOCY DLA PRZEDSZKOLAKÓW 

74269899 2597513963603399 1291175930634436608 n     72691414 529827924483984 6795017748402405376 n

W ramach Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca w całej Europie organizowane są pokazy prawidłowej resuscytacji. Dzień ten jest obchodzony 16 października jednakże w naszej placówce był obchodzony 29 października. Pani ratownik Żaneta Król –Michalska przyjechała do nas, aby przeprowadzić ćwiczenia z dziećmi. Dzieci były zainteresowane zajęciami i bardzo chętne do nauki. Pani Ratownik bardzo ciekawie i prostym zrozumiałym językiem tłumaczyła zasady postępowania z osobą nieprzytomną, która potrzebuje pomocy. Przećwiczyła także zastosowanie aparatu AED który posiadamy w naszej miejscowości.

Dziękujemy serdecznie pani Żanecie, która przeprowadziła to szkolenie dla naszych przedszkolaków (personel skorzystał również, bo przypominania procedur nigdy za dużo).

 

 ***************************************

UWAGA !

Bezpłatne obiady dla dzieci i młodzieży!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach informuje, że uczniowie szkół
podstawowych i ponadpodstawowych a także dzieci przedszkolne mogą korzystać
z bezpłatnych obiadów w roku szkolnym 2019/2020.


Podstawowy warunek: dochód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie może
przekraczać kwoty 792,00 zł netto na osobę w rodzinie.
Informacji udzielają pracownicy socjalni w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sułkowicach 
ul. Sportowa 45 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 00 do 15 00
lub pod numerem telefonu 12- 272-50-20, 12- 272-50-21.

 

**************************************

                                                                                                                                       

         Szanowni Państwo

Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.

W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Sułkowicach,  ul. Kwiatowa 16.
1. Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sułkowicach (zwane dalej Przedszkolem) gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych.
2.  Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Przedszkola.
3.  Przedszkole co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw.
4.  Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
5.  Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji zadań, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
6.  Przedszkole nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych.
7.  W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Przedszkola z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych można uzyskać w sekretariacie Przedszkola, ul. Kwiatowa 16, 32-440 Sułkowice.

 

♥  ♥  ♥  ♥  ♥