Aktualności

26.10.2020 r.

UWAGA!

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ STACJONARNYCH W ODDZIALE JEDYNECZEK I PIĄTECZEK 

PRZEDŁUŻONE DO 30.10.2020 R.

 

Na podstawie opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach oraz za zgodą Organu Prowadzącego Przedszkole, zajęcia w trybie zdalnym dla oddziału I „Jedyneczki”, oraz dla oddziału V „Piąteczki” zostają przedłużone do dnia 30.10.2020 r. 

 

 Zarządzenie w sprawie w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu (pobierz)

 

Na stronie internetowej naszego Przedszkola w zakładce "Zdalne nauczanie" można znaleść propozycje zabaw dla dzieci.

Życzymy wszystkim dużo zdrowia i spokoju w tych trudnych czasach.

 

23.10.2020 r.

UWAGA!

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ STACJONARNYCH W DWÓCH ODDZIAŁACH

od 16.10.2020 r. do 26.10.2020 r.

Szanowni Państwo!

 

Decyzją Państwowego Inspektora Sanitarnego w  Myślenicach oraz za zgodą Organu Prowadzącego Przedszkole, zajęcia w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Sułkowicach są zawieszone:

dla oddziału „Jedyneczek” i "Piąteczek" od 23.10.2020 r. (piątek) do 26.10.2020 r. (poniedziałek);

Prosimy na bieżąco śledzić stronę internetową Przedszkola, gdyż sytuacja jest na tyle dynamiczna, że w każdej chwili może dojść do przedłużenia zawieszonych zajęć w oddziale Jedyneczek i Piąteczek, a być może do zawieszenia zajęć w kolejnych oddziałach.

 

Nieobecności w Przedszkolu dzieci z oddziału I i V w w/w dniach   zostaną odliczone w następnym miesiącu.  

 

Na dzień dzisiejszy pozytywny wynik potwierdzający zakażenie Covid-19 otrzymały kolejne trzy osoby z personelu przedszkola, a jedna osoba przebywa na kwarantannie (w sumie 7 osób nieobecnych).

W związku z zaistniałą sytuacją apelujemy do wszystkich Rodziców o szczególne zachowanie środków bezpieczeństwa, zachowanie dystansu społecznego na terenie przedszkola, dezynfekcję rąk i zakładanie maseczek (w szczególności w szatni oraz podczas przyprowadzania i odbierania dzieci) oraz nieprzyprowadzania dzieci z niepokojącymi objawami chorobowymi.

 

Bardzo prosimy o stosowanie wszystkich procedur wdrożonych w okresie COVID -19 w naszym przedszkolu - ułatwi to pracę wszystkim pracownikom, którzy wykonując swoje obowiązki zawodowe mają główny cel – zapewnienie i roztoczenie bezpiecznej opieki nad powierzonymi nam dziećmi.

 

Równocześnie prosimy i apelujemy o merytoryczną współpracę, w spokojnej, życzliwej atmosferze, która da nam szansę na wspólne przetrwanie tego trudnego okresu.

Zdrowie, bezpieczeństwo naszych wychowanków, rodziców i ich rodzin jest w tym momencie dla nas – pracowników przedszkola najważniejsze oraz priorytetem naszych działań.

 

Szanowni Rodzice - my z naszej strony, jako kadra przedszkola, deklarujemy, że robimy wszystko, by wypełniać przyjęte procedury, zmierzające do eliminowania zagrożeń, zapewnienia zdrowia oraz profesjonalnej opieki, edukacji i ochrony naszych wychowanków w atmosferze poszanowania, życzliwości i ciepła. W Przedszkolu są wykorzystywane (pod nieobecość dzieci na sali) systematycznie lampy bakteriobójcze UVC, które zabiją wirusy. roztocza, bakterie.

 

Prosimy o stałe śledzenie naszej strony internetowej, gdzie na bieżąco będziemy umieszczać wszystkie informacje dotyczące życia i funkcjonowania przedszkola.

 

Z góry dziękujemy za życzliwość, każdy dobry odruch, gest, zrozumienie oraz merytoryczną współpracę.

Jednak Nauczyciele mają sygnały od dzieci, że w domu przebywają osoby chore na koronawirusa (mamy nadzieję, że to tylko wymysły dzieci), jeżeli to prawda to chciałam przypomnieć jak ważne jest, byśmy w tych trudnych czasach wszyscy zachowywali się odpowiedzialnie. Każdy powinien mieć świadomość, że jego postępowanie będzie mieć wpływ na przebieg dalszych wydarzeń, dlatego:

Rodzic/opiekun prawny natychmiast powinien informować dyrektora, wicedyrektora przedszkola drogą telefoniczną, mailową o potwierdzonym zachorowaniu na COVID-19 dziecka lub jakiegokolwiek innego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.

Rodzic/opiekun prawny natychmiast powinien informować dyrektora, wicedyrektora przedszkola o objęciu kwarantanną z powodu COVID-19 dziecka lub jakiegokolwiek członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.

Rodzic/opiekun prawny informuje dyrektora o wyzdrowieniu lub o zakończeniu kwarantanny z powodu COVID-19 dziecka lub członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie.

Rodzic/opiekun prawny dziecka, który zauważy u dziecka objawy infekcji, nie będące potwierdzonym przypadkiem zachorowania na COVID-19, powinien zatrzymać dziecko w domu i niezwłocznie o tym poinformować wychowawcę drogą mailową lub telefoniczną.

Poniżej dla przypomnienia pełny tekst:

Procedury bezpieczeństwa na terenie przedszkola w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Sułkowicach (pobierz)

 

Bardzo prosimy o zapoznanie się ponownie z Procedurą i przestrzeganie jej.

 

19.10.2020 r. 

Szanowni Państwo

Nasze Przedszkole boryka się z dużą liczbą zachorowań wśród personelu Przedszkola. Na 7 osób nieobecnych w pracy 4 osoby to nauczycieleki (na dzień dzisiejszy, tylko jedna osoba ma potwierdzony Covid-19).

Staramy się zapewnić opiekę wszystkim dzieciom ale nie zawsze to jest możliwe.

Dlatego przepraszamy za zamieszanie w ostatnich dniach, a także bardzo dziękujemy za zrozumienie problemu.

 

16.10.2020 r.

Ogłoszenie

W związku stwierdzeniem zakażenia COVID-19 u pracownika placówki, po konsultacji z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, dzieci oddziału IV objęte są kwarantanną do 18.10.2020 r.

Decyzją Sanepidu oraz za zgodą Organu Prowadzącego Przedszkole w oddziale IV zostały zawieszone zajęcia i przejście na tryb pracy zdalnej tylko w dniu dzisiejszym tj. 16.10.2020 r.

Każdy Rodzic powinien obserwować swoje dziecko, a w razie złego samopoczucia skontaktować się z lekarzem rodzinnym.

Szanowni Państwo

Prosimy o zachowanie spokoju oraz wyrozumiałość. Każdy z nas może być nosicielem. Uważajcie na siebie, zachowujcie zasady ścisłego reżimu sanitarnego. Podobnych sytuacji może być więcej w naszym przedszkolu. Musimy się z tym oswoić. Wszystkim życzymy dużo zdrowia.

 Zarządzenie Wicedyrektora Przedszkola (pobierz)  

 

 05.10.2020 r.

Ważny komunikat dla Rodziców

W Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Sułkowicach u jednej z pracownic zostało potwierdzone zachorowanie na Covid-19. Rodzice dzieci z oddziału, w którym pracuje ta osoba zostali w niedzielę poinformowani o zdarzeniu oraz że Przedszkole czeka na instrukcje od Sanepidu.

Chciałam uspokoić wszystkich Rodziców, podczas rozmowy w dniu dzisiejszym z pracownikiem Sanepidu           w Myślenicach zostaliśmy poinformowani, że nie ma wskazań do podejmowania dodatkowych działań w tym zakresie, gdyż dzięki odpowiedzialnej postawie pracownika przedszkola, który nie mając objawów wskazujących na koronowirusa, a tylko podejrzenia, że może być chora, przebywała na zwolnieniu lekarskim.

Ponadto przedstawiciel Sanepidu poinformował nas, że w związku z tym, że pracownik przestrzegał w pracy obowiązujących zasady bezpieczeństwa (m.in. nosił maseczkę w sali jak i poza nią) oraz ostatni kontakt pracownika z dziećmi, czy też z innymi osobami był wiele dni temu, wystarczy obserwować dzieci, a w razie złego samopoczucia, czy widocznych objawów należy skontaktować się z lekarzem rodzinnym. Według pracownika Sanepidu, gdyby dzieci zostały zarażone objawy choroby powinny być już widoczne.

Przedszkole jest czynne i praca z dziećmi będzie przebiegać bez zmian we wszystkich oddziałach.

Rodzice z oddziału, w którym chory pracownik pracuje, a którzy zdecydowali się nie przyprowadzać dzieci           w dniu dzisiejszym do przedszkola będą ten dzień mieć odliczony w następnym miesiącu.

Krystyna Starzec - Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Sułkowicach

 

Uwaga Rodzice!

W związku z tym, że powiat myślenicki od 03.10.2020 znajduje się w strefie czerwonej zagrożenia epidemiologicznego, zwracamy się z prośbą o zachowanie jeszcze większych niż do tej pory środków ostrożności.

PRZYPOMINAMY:

Do przedszkola może wejść ograniczona liczba osób, dlatego przy drzwiach wejściowych zarówno rano jak i po południu będzie stał pracownik, wpuszczający rodziców z dziećmi.

 

Do przedszkola przyprowadza i odbiera dziecko tylko jeden opiekun.

W miarę możliwość prosimy rodziców o sprawne przebieranie dzieci w szatni tak, aby zapewnić płynną rotację.

Nadal obowiązuje zakładanie przed wejściem do przedszkola maseczek i rękawiczek jednorazowych lub dezynfekowanie rąk oraz zachowanie dystansu społecznego.

Krystyna  Starzec

Dyrektor Przedszkola 

♥♥

 UWAGA 

UWAGA RODZICE

Apeluję do Państwa o szczególną rozwagę. W Przedszkolu obowiązuje procedura bezpieczeństwa, praca odbywa się w podwyższonym reżimie sanitarnym. Trudno będzie jednak zachować bezpieczeństwo, jeżeli na zajęcia będą przychodziły dzieci przeziębione czy chore. Szanowni Państwo ocena stanu zdrowia dziecka należy do Was.

Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że przyjście na zajęcia jednego chorego dziecka, może doprowadzić do zamknięcia całej placówki i powrót do systemu nauki zdalnej tak bardzo nie wygodnej dla nas wszystkich.

Dlatego bardzo Państwa proszę o odpowiedzialność, zachowywanie dystansu społecznego, szczególne przestrzeganie zaleceń sanitarnych, zakładanie przed wejściem do przedszkola maseczek i rękawiczek jednorazowych lub dezynfekowanie rąk.

 

WAŻNA INFORMACJA

 

dla RODZICÓW ODDZIAŁU III i VI

 

22.09.2020 r.

W wyniku pozytywnego testu na koronawirusa u jednego z członków rodziny dziecka z oddziału III i VI, informujemy, że zostały podjęte wszelkie środki zapewniające bezpieczeństwo dzieci we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Myślenicach, z Organem Prowadzącym oraz z Organem Nadzorującym Przedszkole.

 

Według zaleceń Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej każdy Rodzic powinien obserwować swoje dziecko, a w razie złego samopoczucia skontaktować się z lekarzem.

 

Krystyna Starzec

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 1

w Sułkowicach

 

OGŁOSZENIE

 

W wyniku pozytywnego testu u jednego z rodziców, informujemy, że zostały podjęte wszelkie środki zapewniające bezpieczeństwo dzieci we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Myślenicach, z Organem Prowadzącym oraz z Organem Nadzorującym Przedszkole.

 

Zgodnie z ustaleniami z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Myślenicach zawiadomiliśmy wszystkich rodziców z oddziału, w którym przebywało dziecko chorego rodzica o zaistniałej sytuacji oraz została przeprowadzona dezynfekcja Sali przedszkolnej.

 

Według zaleceń Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej nie ma konieczności zamknięcia oddziału (bo to był tzw. kontakt z kontaktu) – to Rodzic decyduje, czy będzie posyłał dziecko do przedszkola, czy od jutra zatrzyma go w domu.

 

Każdy Rodzic powinien obserwować swoje dziecko, a w razie złego samopoczucia skontaktować się z lekarzem,

 

Szanowni Państwo

Prosimy o zachowanie spokoju oraz wyrozumiałość. Każdy z nas może być nosicielem. Uważajcie na siebie, zachowujcie zasady ścisłego reżimu sanitarnego. Podobnych sytuacji może być więcej w naszym przedszkolu. Musimy się z tym oswoić. Wszystkim życzymy dużo zdrowia, Naszą intencją nie jest nikogo straszyć, tylko informować. 

 

Krystyna Starzec

Dyrektor Przedszkola 


INFORMACJA DLA RODZICÓW W SPRAWIE

PŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE

Opłaty za Przedszkole dokonuje się z góry do 10 każdego miesiąca w pomieszczeniu oznaczonym napisem „Intendentka” (wejście w maseczce drzwiami od górnego parkingu - trzecie drzwi po prawej stronie).

Pani intendentka pracuje od 7-15 ale proszę pamiętać, że prócz zbierania odpłatności za przedszkole ma wiele innych obowiązków. Dlatego dobrze jest płacić rano lub po południu.

Zgłaszanie nieobecności dziecka możliwe jest:

- u nauczycielek oddziału,

- u intendentki 798 013 426

Więcej na temat płatności za przedszkole na stronie internetowej przedszkola w zakładce „Opłaty”.

 

 INFORMACJE OGÓLNE O PRACY PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Z uwagi na fakt, iż tradycyjne zebranie organizacyjne z dyrektorem przedszkola, nie odbędzie się, przedstawiamy poniżej informacje dotyczące ogólnych zasad pracy przedszkola oraz zasady organizacji pracy w podwyższonym reżimie sanitarnym, które będą systematycznie uzupełniane.

  1. Przedszkole czynne jest w godzinach 7.00  –  16.00
  2. Przyprowadzanie dzieci odbywa się w wyznaczonych godzinach, tj. od godziny 7.00 do godziny 8.30 (w przypadku ewentualnego spóźnienia należy telefoniczne poinformować o tym fakcie).
  3. Dzieci przebywają w przedszkolu w godzinach zadeklarowanych przez rodziców/opiekunów prawnych w Karcie/wniosku zapisu dziecka do przedszkola”.
  4. Dzieci przyprowadzane i odbierane są przez rodziców/opiekunów prawnych bądź upoważnioną przez nich na piśmie osobę, mogącą zapewnić dziecku pełne bezpieczeństwo: 

                                              Oświadczenie do odbioru dziecka (do pobrania).

Rodzic wypełnia w/w oświadczenie,  a każda osoba upoważniona przez Rodziców do odbioru dzieci z Przedszkola wypełniają "Klauzulę informacyjną wobec osoby upoważnionej do odbioru dziecka"- zał. nr 1 do Oświadczenia do odbioru dziecka.

Wejście do Przedszkola dla dzieci poszczególnych oddziałów:

- oddziały I – VI – wejście drzwiami od ogrodu (wszystkie szatnie dla tych oddziałów są przeniesione do holu koło sal). Rodzice parkujący samochody na górnym parkingu przechodzą chodnikiem znajdującym się wzdłuż ściany budynku od strony ulicy do wejścia od ogrodu.

- oddział VII – wejście drzwiami od górnego parkingu (nowy oddział został utworzony na miejscu dawnych pomieszczeń administarcujno-biurowych, a szatnia dla tych dzieci znajduje się naprzeciwko wejścia do oddziału),

- główne wejście do Przedszkola oraz przejście przez aulę będzie zamknięte, ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa Państwa dzieci.

Do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie zdrowe dzieci, bez żadnych objawów chorobowych, urazów, opatrunków (bandaż/gips/stabilizator).

W przedszkolu nie podajemy dzieciom żadnych leków.

Dzieci nie przynoszą do przedszkola napojów, słodyczy ani zabawek.

W związku z funkcjonowaniem przedszkola w podwyższonym reżimie sanitarnym,  dzieci odebrane z Przedszkola przez rodziców, nie mogą korzystać z placu zabaw, gdy przebywają na nim pozostałe przedszkolaki. (Zakaz ten dotyczy również  rodziców/opiekunów prawnych/osób upoważnionych do odbioru dzieci/rodzeństwa oraz osób trzecich).

Ze względu na ograniczony kontakt z dyrektorem, nauczycielami i pozostałymi pracownikami przedszkola, podstawowym źródłem komunikacji jest strona internetowa przedszkola, na której zamieszczane będą aktualne informacje, ogłoszenia dotyczące funkcjonowania całego przedszkola bądź poszczególnych oddziałów, oraz tablice informacyjne:

- dla Rodziców dzieci z oddziałów I – VI, dla których wejściem do przedszkola są drzwi od strony ogrodu tablica znajduje się w wiatrołapie,

- dla Rodziców dzieci oddziału VII, dla których wejściem do przedszkola są drzwi od górnego parkingu tablica znajduje się po lewej stronie wejścia na salę. 

 Bardzo prosimy zapoznać się z poniższą Procedurą bezpieczeństwa w Przedszkolu:

Procedura bezpieczeństwa w Przedszkolu w związku z zapobieganiem COVID-19 (do pobrania)

W pierwszy dzień prosimy rodziców o zabranie długopisów potrzebnych do wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia dziecka lub przyniesienie już wypełnionego OŚWIADCZENIA (do pobrania) 

     

        Kwiat Abigail | home-you.com    DRODZY RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI    

Zdajemy sobie sprawę, że i dla Państwa ten zbliżający się rok szkolny, pomimo oczekiwań na to, że „wreszcie ruszymy”, rodzi wiele pytań czy niepokoju, jak będzie wyglądała praca przedszkola w związku ze stanem epidemicznym w kraju. I, podobnie jak dzieci, musicie mieć Państwo świadomość, że ten rok będzie różnił się od tego, co jest Wam znane, od stylu pracy przedszkola, do którego przez poprzednie lata przyzwyczailiście się, i którego oczekujecie.

 Wiemy, że pierwsze dni szczególnie trudne będą dla Rodziców/Opiekunów „nowych przedszkolaków”, bo przy ograniczonych do niezbędnego minimum kontaktach z dyrektorem, nauczycielami i pozostałymi pracownikami przedszkola przepływ komunikacji może być utrudniony.

Spróbujmy jednak wszyscy odnaleźć się w tej „niecodziennej przedszkolnej rzeczywistości”, zachować cierpliwość, wyrozumiałość i wzajemne zaufanie.

Istotnym elementem dobrej współpracy będzie bezwzględne przestrzeganie przez Państwa zasad obowiązujących w przedszkolu funkcjonującym w podwyższonym reżimie sanitarnym.

Poniżej aktualne Wytyczne GIS z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli

Wytyczne epidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego (do pobrania)

 

OGŁOSZENIE

Zapraszamy Rodziców na zebranie organizacyjne. Wskazana obecność ze względu na ważność omawianych spraw. Na zebraniu możliwość wpłaty na Radę Rodziców.

31 sierpnia (poniedziałek)

JEDYNECZKI godzina 16.00

DWÓJECZKI godzina 16.00

Wejście od strony ogrodu. Obowiązują maseczki i dezynfekcja rąk lub rękawiczki oraz długopis (co usprawni podpisywanie dokumentów).

2 września (środa)

TRÓJECZKI godzina 16.00

CZWÓRECZKI godzina 16.00

Wejście od strony ogrodu. Obowiązują maseczki i dezynfekcja rąk lub rękawiczki oraz długopis (co usprawni podpisywanie dokumentów).

SIÓDEMECZKI godzina 16.00

Wejście od górnego parkingu. Obowiązują maseczki i dezynfekcja rąk lub rękawiczki oraz długopis (co usprawni podpisywanie dokumentów).

3 września (czwartek)

PIĄTECZKI godzina 16.00

SZÓSTECZKI godzina 16.00

Wejście od strony ogrodu. Obowiązują maseczki i dezynfekcja rąk lub rękawiczki oraz długopis (co usprawni podpisywanie dokumentów).

 

OGŁOSZENIE OPS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach informuje, że uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także dzieci przedszkolne mogą korzystać z bezpłatnych obiadów w roku szkolnym 2020/2021.


Podstawowy warunek: dochód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie może przekraczać kwoty 792,00 zł netto na osobę w rodzinie.
Informacji udzielają pracownicy socjalni w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sułkowicach ul. Sportowa 45 od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500 lub pod numerem telefonu 12 272 50 2012 272 50 21.

 

OPŁATY

  1. Rodzice ponoszą odpłatność za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie wykraczającym poza podstawę programową za dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat (3, 4, 5 - latki) - za każdą rozpoczętą godzinę - 1 zł. 

  2. Opłata za pobyt w Przedszkolu dziecka wychowującego się w Rodzinie wielodzietnej, ulega obniżeniu o 50 % na wniosek Rodzica i przysługuje od pierwszego dnia kolejnego miesiąca następującego po złożeniu wniosku u Dyrektora Przedszkola (obniżka ta nie obejmuje opłat za korzystanie z posiłków, które ustala się wg odrębnych przepisów. Aby skorzystać z w/w obniżki od 1 września należy złożyć wniosek do 31.08.2020 r.: osobiście w przedszkolu, elektronicznie lub wrzucając do skrzynki pocztowej przedszkola.

  3. WNIOSEK (kliknij)

  4. Wiecej na temat opłat w Przedszkolu - w zakładce "OPŁATY"

images21 1

Ważny komunikat!

DRODZY RODZICE!

Informujemy, że od 1 września 2020 r. planujemy rozpoczęcie pracy Przedszkola w formie stacjonarnej z zachowaniem reżimu sanitarnego.

W zakresie wychowania przedszkolnego obowiązują wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 2 lipca br. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Jeżeli rekomendacje/zalecenia Sanepidu, MEN lub MZ będą inne niż w opracowanych procedurach zostaną one zmienione i dostosowane przed rozpoczęciem roku szkolnego. Informacje w tej kwestii pojawią się na stronie internetowej Przedszkola.

Pierwsze zebrania z rodzicami odbędą się w pierwszej połowie września.

WSZELKIE INFORMACJE DLA RODZICÓW będą zamieszczane systematycznie na stronie internetowej Przedszkola w zakładce „Aktualności”

Polecamy zapoznanie się z dokumentami obowiązującymi w Przedszkolu, znajdującymi się w zakładce „Organizacja”:

Rozkład dnia

Statut Przedszkola

Koncepcja Pracy Przedszkola

a także z poniższymi dokumentami:

 

 

Wytyczne epidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego

 Procedura bezpieczeństwa w Przedszkolu

Rodzice pamiętajmy, że adaptacja dzieci w przedszkolu zależy również od Was - tutaj znajdziesz kilka przydatnych rad

                                                                            

••••••